Hatasını anladı, ancak!..

31/01/2023 Salı Köşe yazarı A.U

Anadolu'yu aydınlatan evliyânın meşhurlarından Mustafa Safî Efendi, Bolu'ya, insanları irşâd için geldiğinde, orada meşhur biri vardı.

Hâfız Kavvâm Efendi.

Kendini beğenirdi.

Safî Efendi’yi sevmezdi.

Hattâ onu kötülerdi.

Hakkında “dedikodu” yapardı.

Onun bu uygunsuz davranışını, Mustafa Safî Efendi duydu.

Ve hâliyle üzüldü.

Onu huzûruna çağırıp nasîhat etti.

Böyle şeyleri yapmaktan vazgeçmesini ona tembîh eyledi.

Ancak o, vazgeçmedi.

Bildiğinden şaşmadı.

Aleyhinde konuştu.

Dedikodusunu yaptı.

Ama bir gün geldi.

Tam o mübârek zâtın aleyhinde konuşuyordu ki, dili ağzından çıkıp acı acı bağırmaya başladı.

Oradakiler korktular.

Ve bu hâle şaştılar!

“Bu ne hâldir?” dediler.

Ama o anlamıştı.

Hatâsını bilmişti.

Suçunu îtiraf edip;

“Mustafa Safî Efendinin aleyhinde konuştuğum için, ondan gelen mânevî bir ok, bana isâbet etti. Gidin, beni affetmesini söyleyin” dedi.

Gidip bunu söylediler.

“Çok pişmân” dediler.

Ve affedin diye ricâ ettiler.

“Yoksa ölecek” dediler.

Mustafa Safî Efendi;

"Evliyâullahın terbiyesi bâzen böyle olur. Onun vefât etmesi, hakkında daha hayırlıdır” buyurdu ve o gün öldü.