“Gelin, Efendimizden bahsedelim..."

13/01/2023 Cuma Köşe yazarı A.U

Seyyid Sıbgatullah hazretleri anlatır:

Bizim yolumuzun esâsı, (Sohbet) ve (Muhabbet)tir.

Sohbet muhakkak lâzımdır.

Zîra sohbet; dünyâ bağlılıklarını keser ve insana hakîkî (Îmân)ı kazandırır.

İşin başı, sohbettir.

İnsan sohbetle yücelir.

Eshâbın, birbirlerine;

“Gelin, Efendimizden bahsedelim de îmânımız tâzelensin” sözlerindeki îmândan maksat, sohbettir.

Yâni “Bir miktar sohbet edelim de îmânımız kuvvetlensin” derlerdi.

● ● ●

Komşu kasabadaki talebelerinden biri hastalanmıştı.

Ölüm döşeğinde iken;

"Ey mübârek hocam, himmetinizi istirham ediyorum" diyerek hocasından yardım istedi.

Zîra Onu çok seviyordu.

Ve büyük biliyordu.

Seyyid Sıbgatullah hazretleri, o anda talebeleriyle sohbet ediyorlardı.

Bir ara sohbeti yarıda kesip, Abdurrahman Tâgî'yi, o talebesine gönderdi.

O da bu emri aldı.

Ve hemen yola çıktı.

Kısa bir zaman sonra o hasta talebenin evine vardı ve onu, iyileşmiş, oturuyor gördü.

Sıhhate kavuşmuştu...

Bu zât bâzen konuşurdu.

Bâzen de sükût ederdi.

Bu büyüklerin hâlini bilmeyenler;

“Acabâ niçin konuşmuyor, bize bir şey anlatmıyor?” derlerdi.

O büyükler de onlara;

"Bizim sükûtumuzdan istifâde edemeyen, konuşmamızdan da istifâde edemez” buyururdu.