Pişman olmamak için!..

15/01/2023 Pazar Köşe yazarı A.U

Seyyid Sıbgatullah hazretleri bir günkü sohbetinde;“Kardeşlerim! Namazlarınızı vaktinde kılın ki, kıyâmet günü pişmân olmayasınız!” buyurdu.Ve ilâve etti:Efendimiz aleyhisselâm;“Bir namazı vaktinde kılmayarak kazâya bırakan ve edâ etmeden önce vefât eden kimsenin mezarına, Cehennemden yetmiş pencere açılır ve kıyâmete kadar azap çeker” buyurmuştur.● ● ●Sevdiği bir talebesi anlatıyor:Hocamız bir gün oturuyordu.Biz de yanında oturuyorduk.Bir ara tebessüm ettiler.Biz bu hâli görünce merak ettik.Ve kendilerine;“Tebessüm etmenizin hikmeti neydi efendim?” diye sorduk.Zîra merak etmiştik.Büyük velî bize baktı.Yine gülümseyerek;“Bir talebemiz, Botan Çayı'nda başını yıkadı, saçını tararken tarak saçına takıldı. Canı acıyınca bizden yardım istedi. Onun için tebessüm ettim” buyurdu.● ● ●Bu zât yine bir sohbetinde;“Birinin çok nâdide inci mücevherleri olsa, bunları koyacak bir yer bulamaz. Üstelik hırsız çalmasın diye de türlü çâreler arar, hattâ bu yüzden uykusu bile kaçar, öyle değil mi?” buyurdu.Dinleyenler;“Evet efendim” dediler.Büyük velî;“İşte, (Îmân)ımız da böyle çok kıymetlidir, onu korumak için tir tir titremeliyiz!” buyurdu.