"İnsanların eline bakma!"

21/01/2023 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Sehl ibni Sa'd (radıyallahü anh) rivâyet ediyor:

Sevgili Peygamberimize biri geldi.

Ve kendisine;

“Yâ Resûlallah! Allahü teâlânın ve insanların, beni sevecekleri bir işi bana öğretir misiniz” dedi.

Resûl aleyhisselâm;

“Peki” dediler.

Ve o kimseye dönüp;

“Dünyâdan yüz çevir ki, Allah seni sevsin. İnsanların eline bakma ki, insanlar seni sevsin” buyurdular.

● ● ●

Resûl aleyhisselâm zamânında “Kuzman” isminde biri vardı.

Hayber Savaşı’na iştirak etmişti.

Çok iyi dövüşüyordu.

Ve yararlılıklar gösteriyordu.

Mücâhitler onu gördüler.

Ve kendisini takdîr ettiler.

Onun bu hâlini Resûlullaha da sitâyişle anlatıp;

“Onun yaptığı bu hizmeti biz yapamadık" dediler.

Efendimiz onları dinlediler.

Ve hemen ardından;

"Fakat o adam Cehennemliktir” buyurdular.

Eshap, bu sözü işittiler.

Ve çok hayret edip;

"Yâ Resûlallah! Bir kişi hazret-i Peygamberin safında, Onunla omuz omuza, çarpışır da nasıl Cehennemlik olur?" dediler.

Efendimiz sükût etti.

Kuzman yaralandı.

Ve acısına dayanamayıp intihar etti.

Eshâb-ı kirâm, Kuzman'ın intihar ettiğini Peygamberimize haber verdiler.

Efendimiz cevâben;

"İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Cennetlik gibi görünürler fakat Cehennemliktirler. Öyle insanlar da vardır ki, Cehennemlik gibi görünürler fakat Cennetliktirler" buyurdu.