"Yakut ve zümrüt eşya kullanmak mubahtır..."

31/01/2023 Salı Köşe yazarı V.T

"Şafii’de erkeklerin; saçlarını, sakallarını ve bıyıklarını siyaha boyamaları haramdır."

 

Hüseyn bin Şuayb Sincî hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. Merv’in köylerinden Since’de doğdu. 430 (m. 1039) senesinde Merv’de vefât etti. Bağdad’da birçok âlimden ilim öğrendi. Ebû Bekr Hayrî’den de; hadîs-i şerîf dinleyip, ders aldı. Zamanında asrının fakîhi ve Horasan’ın İmâmı kabûl edildi. Buyurdu ki:

Şafii’de helal ve haramın bir kısmı şöyledir:

Erkeklerin; yüzük ve benzeri altın eşya kullanmaları haramdır. Hem erkek hem de kadın için; altın veya gümüş ev eşyası edinmek ve kullanmak haramdır.

Altın veya gümüş kap, bakır gibi bir şeyle kaplanırsa kullanılması caiz olur. Fakat bunun zekâtının verilmesi gerekir.

Yakut ve zümrüt gibi kıymetli madenlerden yapılan eşya edinmek ve kullanmak hem erkekler hem de kadınlar için mubahtır.

Erkeklerin; gümüş yüzük takınmaları sünnettir. Yüzük, sağ elin küçük parmağına takılır.

Erkeklere, ipek elbise haramdır. Ayrıca yatak ve örtü olarak kullanmaları da caiz değildir. İpek, kadınlara mubahtır.

İpek ve pamuk karışık olan elbisedeki pamuk, ipekten fazla olursa veya ikisi eşit ise, giymek caizdir. İpek fazla olursa haramdır.

Sarığın “azbe”sini (ucunu), iki omuz arasından sarkıtmak sünnettir.

Kafirlerin kaplarını ve elbiselerini kullanmak mekruhtur.

Erkeklerin; saçlarını, sakallarını ve bıyıklarını siyaha boyamaları ve kadınların da saçlarını siyaha boyamaları haramdır. Beyazlaşmış saç ve sakalı; sarıya veya kırmızıya boyamak ise, müstehabdır.

Başkasının saçını, kendi saçına eklemek hem kadın hem de erkekler için haramdır.

Kaş, kirpik ve yüze çirkinlik vermeyen tüylerin yolunması haramdır. Ancak kadının; yüzündeki sakal ve bıyığa benziyen kılları yolması müstehabdır.

Dişleri, birbirinden ayırmak, yani eğe ve benzeri şeylerle dişleri inceltip aralarını açmak haramdır.

Erkeğin kendini kadına benzetmesi mesela; bilezik, küpe ve kolye takınması, sesini kadınlar gibi inceltmesi, kadınlar gibi yürümesi ve kadınlara has olan benzeri şeyler yapması haramdır ve büyük günahlardandır.

Kadının da kendini erkeğe benzetmesi mesela; sert ve kaba hareketler yapması, saçlarını erkeklerinki gibi kestirmesi ve erkeklere has olan benzeri şeyler yapması haramdır ve büyük günahlardandır.

Yemeği sağ elle yemek, yemeğe başlarken besmele çekmek, şayet besmele çekme unutulursa: “Bismillahi evvelehu ve ahirehu” demek, yemeğin sonunda: “Elhamdü lillahillezi et’amena ve sekana ve cealena müslimine” demek sünnettir.