Telâş etmeyin!

01/01/2023 Pazar Köşe yazarı A.U

Sultân Veled zamanında Mustafa isminde zalim bir kimse vardı. Malı, mülkü ve akrabalarının çok olmasından istifade ederek bazı kimselere eziyet ederdi.

Bunu, Sultân Veled'e şikâyet ettiler.

Sultân Veled onu çağırdı.

Ve o kişiye nasihat etti.

Ama o, kaba sözlerle karşılık verdi.

Onun bu kaba sözlerine sükût eden Sultân Veled hazretleri, o çıkınca;

"Bunun bir hafta ömrü kaldığı hâlde hâlâ yiğitlik taslayıp sıhhatine güveniyor” buyurdu.

O kimse dergâhtan çıktı.

Evine gidiyordu.

Aniden bir (ok) geldi.

Ve şiddetle göğsüne saplandı!

Nereden geldiği bilinmeyen o okun verdiği ızdırapla bir hafta yattı. Sonra da öldü!

● ● ●

Sultân Veled hazretleri, seksen dokuz yaşındayken ölüm hastalığına yakalandı.

Hastalığı sırasında yedi gün Konya'da zelzele oldu.

Herkes bir telaşa düştü!

O, bu hâli gördü.

Ve sevdiklerine;

"Telâş etmeyin. Bu, benim vefat edeceğimin haberidir. Zahiren aranızdan ayrılacağım ama batınen sizinle beraber olacağım, bunda hiç şüpheniz olmasın” buyurdu.

Dinleyenler üzüldü!

Ve hepsi ağladılar!

O, sözlerine devamla;

“Allahü teâlânın Velî kulları, vefat ettikten sonra da darda kalanlara, dost ve yakınlarına yardımda bulunurlar” buyurdu.

Recep ayının onuydu.

“Allah” deyip Rabbine kavuştu.