Peygamber efendimizin eşyaları ile bereketlenmek

05/11/2022 Cumartesi Köşe yazarı A.D

Ne günlere kaldık ya Rabbî! Peygamber efendimizin sakal-ı şerifi, hırkası veya başka bir eşyası ile bereketlenmeye "putçuluk" diyenler çıkıyor bu toplumda... 

Çok kıymetli bir itikad kitabı olan Nur-ül-İslam’da bu hususta şöyle buyuruluyor:
"Peygamber efendimizin eşyaları ile bereketlenmek, Onun mübarek gözleri önünde yapılmış, sabit bir iştir. Resulullah da, bu işi beğenip kabul buyurdu. Onun vefatından sonra da bu iş devam etti. Çünkü Allahü teâlâ, Onun kendi eşyalarına, dokunduğu şeylere ve mübarek tenine dokunan şeylere birçok meziyetler vermiştir ki, bunlarla bereketlenilir ve faydalanılır... Hazret-i Ebu Bekir’in kızı Hazret-i Esma, Peygamber efendimiz hayatta iken giydiği bir cübbeyi çıkarıp, "Şifa bulmaları için, biz bunu yıkayıp hastalara veriyoruz" derdi...

            ***

Kadi İyad, Şifa kitabında diyor ki: "Resulullahın faziletlerinden ve kerametlerinden ve bereketlerinden biri de şudur ki, Halid bin Velid, başında sarığı arasında bir sakal-ı şerif taşırdı. Bunu taşıdığı her muharebede zafer kazanırdı. Halid, mübarek bir kılı sebebi ile muradına kavuşuyor da, Resulullahın mübarek zat-ı şerifini vesile ederek Allahü teâlâdan dilekte bulunanlar kavuşmaz olur mu?"

Urve-tebni Mesud-issekâfinin Buhari'de ve başka kitaplarda bildirilen sözleri meşhurdur. Urve diyor ki:

"Hudeybiye Sulhu için, müşriklerin elçisi olarak, Resulullahın yanına gelmiştim. İşim bittikten sonra Mekke’ye, Kureyş büyüklerinin yanına döndüm. Onlara dedim ki: Biliyorsunuz, Acem Şahı olan Kisralara ve Bizans Kralı olan Kayserlere ve Habeş Hükümdarı olan Necaşilere çok gittim, geldim. Bunlara yapılan hürmetin, Muhammed'in (aleyhisselam) Eshabının, Muhammed'e yaptıkları hürmet kadar çok olduğunu görmedim. Peygamberlerinin abdest almış olduğu suyu kapışıp, bereket için saklıyorlardı. Tıraş olunca, bir kılı yere düşmeden önce Eshabı kapışıyorlardı. En kıymetli cevher gibi saklıyorlardı..."
Eshab-ı kiramın, Resulullahın zatından ayrılan en ufak zerrelere bile nasıl kıymet verdikleri bu haberden anlaşılmaktadır. Bu saygı ve edepler mübarek vücuduna değmiş olan abdest sularının, onlara dua etmeleri veya şefaat etmeleri, yahut rütbe ve kıymetleri olduğu içindir denilebilir mi? Bunlar, maddedir. Fakat, en şerefli bir zattan, maddeden ayrıldıkları için, kıymetli olmuşlardır. 

            ***

Humeydi’nin, Buhari’den ve Müslim’in sahihinden topladığı kitabında, Sehl bin Sa’d diyor ki: "Resulullah mübarek gömleğini bana hediye etmiş idi. Annem, benden almak istedi. Bunu kefen yapmak için, saklayacağım dedim. Resulullah efendimizin mübarek gömleği ile bereketlenmek istedim."