Şehit olmak için...

07/03/2023 Salı Köşe yazarı A.U

Kayyûm-i zaman Muhammed Sıbgatullah hazretlerinin kıymetli oğlu Meyan Şeyh Ehlullah, “Sıtma” hastalığına yakalandı.

Bir sene geçti.

Ama iyileşmedi.

Doktorlar âciz kaldıklarını söylediler.

Büyük velî üzüldü.

Bir gün dergâha geldi.

Ve talebe arasına girip;

"Sevgili oğlumun hastalığı çok uzadı, üstelik de gittikçe ağırlaşıyor. Hastalığı kendime çekip, bundan sonraki ağrılarını ben yüklenmek istiyorum”  buyurdu.

Vaktâki böyle buyurdu.

Çocuk sıhhat buldu.

İyileşip ayağa kalktı.

Bu defâ kendisi hastalandı.

İki sene kadar hasta yattı.

Sonra şifâya kavuştu...

● ● ●

Bir gün bâzı sevdikleri;

“Efendim, kıyâmette Cehennemin acı azâbından halâs olmak için acabâ neler yapmamız lâzımdır?” diye sordular bu büyük velîye.

Cevâbında;

“Önce îtikadı düzeltmeli, sonra fıkıh bilgilerini öğrenip yapmalıdır. Yâni farzları, vâcipleri, hattâ sünnet ve müstehapları yapmak, helâli ve haramı gözetmek ve İslâmiyet hudûdunun dışına taşmamak lâzımdır” buyurdu.

● ● ●

Bir gün de;

“Efendim şehid olmak için ne yapalım?” diye sordular.

Cevâbında;

“Ehl-i Sünnet âlimlerini ve evliyâları seven ve İslâma hizmet eden mümin, yatağında ölse bile şehiddir” buyurdu.