En zor iş nedir?

09/01/2023 Pazartesi Köşe yazarı A.U

Seyyid Sâlih hazretleri bir zaman hastalandı.

Bu, son hastalığıydı.

Talebelerini toplayarak her biriyle vedâlaştı.

Herkesle helâlleşti.

Vasiyetini bildirdi.

Kabriyle ilgili olarak da;

"Kabrimi, ağabeyim Seyyid Tâhâ hazretlerinin kabr-i şerîfinin ayak ucuna kazın. Bizden sonra Seyyid Fehîm'e tâbi olun” buyurdu.

Kur’ân-ı kerîm okunuyordu.

“Allah!” deyip vefât etti.

Ve sevdiklerine kavuştu.

Vasiyetini aynen yaptılar.

Kabrini, hocasının ayak ucuna kazdılar.

Şimdi bu iki kabrin üç “Taşı” vardır.

Yâni Seyyid Tâhâ hazretlerinin kabrinin ayak ucundaki taş, Seyyid Sâlih hazretlerinin baş taşıdır.

● ● ●

Bu zât bir gün sevdiklerine;

“Bu dinde en zor iş, doğru yolu bulduktan sonra hep o yolda kalmak, sebât etmek ve o yoldan hiç ayrılmamaktır” buyurdu.

Ve ilâve etti:

“Hud sûresinde, Efendimize;

(Emrolunduğun doğru yolda yürü, o yoldan ayrılma!) meâlindeki âyet-i kerîme inince, Efendimiz aleyhisselâm; (Hud sûresi, sakalıma ak düşürdü) buyurdular.”

● ● ●

Bir gün de;

“Kardeşlerim! İki şey olmasaydı, dünyâda yaşamaya değmezdi" buyurdu.

“Onlar nedir?” dediler.       

Buyurdu ki:

“Biri, seher vakitlerinde tövbe istiğfâr etmek, öbürü Allah dostları ile beraber olmaktır.”