"Böyle çok gülüyorsun ama…"

09/11/2022 Çarşamba Köşe yazarı A.U

İmâm-ı Alî Nakî hazretlerini bir düğün yemeğine dâvet ettiler.

Kabul edip teşrîf etti.

Ancak bir kişi vardı ki, hürmet göstermiyordu bu büyük velîye.

Bir şeyler söylüyordu.

Ve halkı güldürüyordu.

Oradakiler bu zâta yanaşıp;

“Şunu susturalım mı?” dediler.

Büyük velî cevâben;

“Lüzum yok, az sonra kalkıp gidecek” buyurdu.

O arada o eve biri geldi.

Ve o edepsize dönüp;

“Annen damdan düştü, ölmek üzere!” dedi.

Dondu kaldı bu haber üzerine.

Telâşla kendini attı dışarı.

Hem de tek bir lokma yemeden.

● ● ●

İmâm-ı Alî Nakî hazretlerini, bir gün zamânın Sultânı, oğlunun düğününe çağırmıştı.

Büyük velî kabul etti.

Ve teşrîf etti düğünevine.

Ancak dâvetliler arasında yine bir genç vardı ki, mâlâyanî şeyler anlatıp, insanları güldürüyordu.

O gence dönüp sordu:

“Gülüyorsun ama yakında öleceksin, haberin var mı?” Delikanlı hiç oralı olmadı.

Aldırmaz bir tavırla “Yok” dedi.

Ve gülmeye devâm etti.

Büyük velî tekrar îkaz edip;

“Evlâdım, yakında öleceksin. Bu sonsuz yolculuğa bir hazırlığın var mı?” diye sordu

O yine umursamadı.

Ukalâ bir tavırla “Yok” dedi.

Ve devâm etti gülmeye.

Düğün bitti, herkes dağıldı.

Aradan üç gün geçmişti ki, o genç, evinde vefât etti âniden...