"Süte biraz su kat kızım!"

10/11/2022 Perşembe Köşe yazarı A.U

Ömer bin Abdülazîz hazretleri, Emevî halîfelerindendir. Öyle âdildi ki, "İkinci Ömer" diye meşhur olmuştu.

Zâten Hazret-i Ömer'in oğlunun torunu oluyordu kendisi.

Şöyle ki:

Hazret-i Ömer, âdeti üzere bir gece şehri dolaşıyordu.

Bir evin önünden geçiyordu ki, içeriden bazı konuşmalar duydu. Anne kız münâkaşa ediyorlardı.

Durup konuşmaları dinledi.

“Kızım, süte su kat!”

“Hayır anne, katmayalım.”

“Kat diyorum sana!”

“Lütfen anneciğim, kazancımıza haram karıştırmayalım.”

“Hiç olmazsa bir ölçek.”

“Anneciğim bunun azı da haramdır. Hem halîfe, (Sütlere su katmayın) demiyor mu?”

“Kızım bu gece vakti halîfe bizi nereden görecek?”

“O görmese de, bir gören var anne.”

“Kimdir o kızım?”

“Allah. O her gizliyi görüyor.”

Kadın bir şey diyemedi.

“Haklısın kızım” diye mırıldandı.

Hazret-i Ömer duydu bu konuşmaları.

Oradan doğruca eve gitti.

Ve oğlunu çağırıp;

“Sana bir kız buldum” dedi.

Ertesi gün o eve gidip çaldı kapıyı.

Kadın, kapıyı açıp;

“Buyurun efendim” dedi

Hazret-i Ömer içeri girip;

“Ey hâtun! Dün gece kızınla olan konuşmalarınızı duydum. Kızının konuşmaları hoşuma gitti. Allahın emriyle kızını oğluma istemeye geldim” buyurdu.

Kadın kulaklarına inanamadı.

Sevinçle “Hayhay” dedi.

Ve o kız, Halîfenin gelini oldu.

İhlâsı sebebiyle dünyâsı da mâmur oldu, âhireti de...