Allahü teâlânın kullarının sıkıntısını gidermek...

05/03/202 Pazar Köşe yazarı S.K

İnsanların hayırlısı, insanlara yardım eden ve faydalı olandır. Evliyanın büyüklerinden Ubeydullah-i Ahrar hazretlerine, bu makama nasıl kavuştuğu sorulunca buyurdu ki:

"Allahü teâlânın kullarına iyilik etmekle kavuştum. Benim bir huyum var. Herkese yardım ederim. Her zaman birini ziyaret edip duasını almaya çalışırım."

Bir veli zata, (Efendim, çocuğumuz çok hasta, şifa bulması için dua eder misiniz?) demişler. O zat, (Şurada fakir biri var, önce onu sevindirin, sonra gelin) buyurmuş. Fakir sevindirildikten sonra yapılan duayla, çocuk sıhhatine kavuşmuş...

Bir bölgede yağmur yağmıyordu, kuraklık çok sıkıntı vermeye başlamıştı. Herkes yağmur yağması için dua ediyorsa da; yağmur yağmıyordu. Evliyadan bir zat, ne yapacağını şaşıran insanlara dedi ki:

-Bunun çaresi vardır. Sebeplerine yapışmadan yağmur yağmaz.

-Aman hocam, çaresi ne ise söyleyin! Şu felaketten bir an önce kurtulalım.

-Vermeden istemek olmaz. Allah için vermeden istemek olmaz. Benim bu paltomdan başka bir şeyim yok, ben bunu veriyorum, herkes verebileceği bir şeyler getirsin...

Herkes verebileceği şeyleri getirip ortaya koydu, çok şey yığıldı. Bu veli zat, birkaç kişinin bunları, bölgedeki fakirlere dağıtmasını istedi. Oradakiler hepsini fakir fukaraya dağıtıp geri gelince, o zat şöyle dua etti: 

"Ya Rabbi, Kullarını sevindirenlerin dualarını kabul edeceğini bildiriyorsun, biz de senin fakir kullarını sevindirdik... Sen de yağmur ihsan edip, bizleri sevindir!"

Bunun üzerine yağmur başladı.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlânın en çok sevdiği kulu, Onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olan kimsedir.)[Deylemi]

(Allahü teâlânın en sevdiği iş, elbise vererek, doyurarak veya başka bir ihtiyacını karşılayarak, bir mümini sevindirmektir.) [Taberani]

(Bir kimse, din kardeşine yardımcı oldukça, Allahü teâlâ da ona yardımcı olur.) [Müslim] 

(Duasının kabul, kederinin yok olmasını isteyen, darda kalanı ferahlandırsın!) [İbni Ebiddünya]

Müslüman, Allahü teâlânın kullarının sıkıntılarını gidermeye çalışır, onlara iyilik eder. Onların dualarını almaya çalışır.Tatlı dilli, güler yüzlü olur. Sıkıntılar karşısında yıkılmaz. Başına gelen sıkıntıya takılıp kalmaz. Yapılması gerekenleri yapmaya çalışır. Sebeplere yapışarak sabırla, azimle çalışır. Bütün bunların yanında daima, bu sıkıntıdan kurtarması için Allahü teâlâya yalvarma ve Ondan af, mağfiret ve yardım isteme hâli üzere olur.