İttihad ve Terakki'nin sebep olduğu felaketler

08/03/202 Çarşamba Köşe yazarı H.Y

İslam düşmanları -23-

Osmanlının hüzün dolu felaket günleri 1909 tarihinde, tamamı mason ve Yahudilerden meydana gelen İttihad ve Terakki'nin Sultan Abdülhamid Han'ı tahtan indirmesiyle başlamıştı. Masonların ve İngilizlerin teşkilatlandırıp devletin başına musallat ettiği İttihad ve Terakki Fırkasının yanlış ve bozuk idaresi, yeryüzünün üç kıt’asında yer alan vatan toprağının elimizden çıkmasına sebep oldu. Osmanlı coğrafyasının her yerinde, toplumu sarsan deprem niteliğinde büyük sosyal ve ekonomik felaketler yaşandı. Din adamlarına ve dindarlara hayat hakkının bile çok görüldüğü bir dönem başlatıldı. Balkan Harbi (1912), Birinci Cihan Harbi (1914-1918) ve ardından gelen İstiklal Harbi’nde, Abdülhamid Han'ın (33) senelik Padişahlığı döneminde, Medreselerde yetiştirdiği din ve fen ilimlerinde yetişmiş kültürlü insanlarımız yok yere telef edilmiş ve millet sahipsiz-çobansız bırakılmıştı. Bu harplerle birlikte gelen büyük felakete, İngilizlerin hile ve yalanlarına kanmış, siyaseten aldatılmış, devlet yönetimindeki cahil ve mason teşkilatına kayıtlı devlet adamları ile İslamın ana caddesi olan Ehl-i sünnet yolundan ayrılmış, dünyanın mal ve makamına aldanmış bozuk din adamları yol açmıştır. Şayet bu harplerde, Abdülhamid Han’ın medreselerde yetiştirdiği bilgili ve kültürlü insanlar yok olmasaydı, milletin başına geçenler, dinden uzak bir devlet rejimini kuramazlardı ve milleti böyle bozamazlardı.

Felaket günlerinin başladığı Osmanlının son yıllarında, zaten ilim erbabı arasında Eshab-ı kiram düşmanlığı başlamış, sahte tarikatçılar türemiş, İbn-i Teymiyye ile başlayan ve Cemâleddîn-i Efgânî, Mısırlı M. Abduh ve yolundakilerin devam ettirdiği (Mezhepsizlik) cereyanı, medreselerde ve din adamları arasında yayılmış, Masonluk localarına kayıtlı Musa Kâzım ve Hayrullah Efendi gibi din adamları Şeyhulislam yapılmıştı. Mısırlı Reşid Rıza’nın, Ehl-i sünnetin dört hak mezhebine saldırmak için kaleme aldığı “Muhâverât” isimli kitabı daha 1916'da, Cumhuriyet Türkiyesinde Diyanet İşleri Reisi yapılan Ahmed Hamdi Akseki tarafından “Mezâhibin telfiki ve İslamın bir noktaya cem’i” ismi ile Türkçeye çevrilmiştir. Merhum Hüseyin Hilmi Işık “rahmetullahi aleyh” Efendi, 1974 yılında neşrettiği (Mısırlı Bir DİN ADAMININ DİN DÜŞMANLIĞI) isimli eserinde, Mezhepsiz Reşid Rıza’nın, bu kitabının içinde yer alan, Ehl-i sünnetin dört hak Mezhebine ve Mezhep imamlarına saldıran bozuk ve yanlış iddialarına, maddeler hâlinde cevaplar vermiştir. Şimdi bu kitap, Hakikat Kitabevi  yayınlarından FÂİDELİ BİLGİLER kitabının içinde yer alan (Din Adamı Bölücü Olmaz) başlığı altındadır. (Sayfa 91-139)