Ondan intikam alacaklardı!

12/04/2023 Çarşamba Köşe yazarı A.U

Kahire’de yaşayan evliyâdan Metbûlî hazretleri, talebeleri ile bir yere giderken, yolda Kemâlüddîn adında bir çocuğun güvercinlerle oynadığını gördü.

Bu çocuk neseben Türk idi. 

Metbûlî hazretleri geldi.

Kuşlarıyla oynamakta olan Kemâlüddîn’e dönüp “Şeyhülislâm Kemâlüddîne merhabâ!” diye seslendi.

Talebeleri, o çocuğa şaka yapıyor zannettiler.

Çocuk, o an oyunu bıraktı.

Ve ilim tahsîline başladı.

Metbûlî hazretlerinin talebelerinden çok yaşayanlar, o çocuğun ileride büyük “âlim” olduğuna, hattâ “şeyhülislâm” olup ün saldığına ve Şeyhülislâm Kemâlüddîn olarak anıldığına şâhit oldular.

● ● ●

Bir zaman nasıl olduysa, o civârda koyun otlatan çobanlarla, Metbûlî hazretlerinin talebeleri arasında bir “anlaşmazlık” oldu.

Zaman ilerledi...

Husûmete döndü.

Ve giderek büyüdü.

Bunun üzerine çobanlar, Mısır’dan gelmekte olan İbrâhim Metbûlî hazretlerinin üzerine köpeklerini salıvermek sûretiyle intikam almak istediler!

Boyunları demir halkalı ve “Çivili” olan on kadar çoban köpeğini, bu zâtın üzerine saldılar.

Hayvanlar onu gördü.

Birden munisleştiler.

Sonra birden geri dönüp, kendi sâhiplerinin üzerine saldırdılar ve onları yaralayıp kan revan içinde bıraktılar. Sonra Metbûlî hazretlerinin yanına gelip, etrâfında edeple oturdular.