Kırık kalple yapılan dualar makbuldür...

13/04/2023 Perşembe Köşe yazarı S.A

Dua her zaman yapılır, fakat böyle gün ve gecelerdeki dualar daha kıymetlidir. Seher vakti yapılan dualar makbuldür. 

 

Bugün siz değerli okuyucularımıza duanın ehemmiyetinden bahsetmek istedik efendim...

Dua her zaman yapılır, fakat böyle gün ve gecelerdeki dualar daha kıymetlidir. On bir ayın sultanı olan bu mübarek ayda, hele son günlerinde yapılırsa müstecâb olma ihtimali daha da yüksektir.

Dua etmek başlı başına ibadettir, sevap kazandırır. Rabbimizin beraberliğini kazandırır, Hadis-i kudside buyuruluyor ki: 

"Kulum beni nasıl bilirse, ona öyle muâmele ederim. Bana dua ettiği zaman da onunla beraberim." Kabul olmazsa bile bu nimet bize kâfidir. Ki kabul olmaması mümkün değildir. Bir hadis-i şerifte; 

"Allahü teâlâ kerimdir, kendisine açılan elleri boş çevirmek istemez" buyuruluyor.

Yine bir rivâyet var ki; yapılan dualara karşılık olarak üç şeyden biri verilir: Ya hemen kabul edilir, aynen, istenildiği gibi verilir veya tehir edilir, sonra verilir. İstediği şey onun için o anda iyi olmayabilir. Şeker hastasının tatlı istemesi gibi. Veya dünyada hiç verilmez ama, ahirette ona sevap olarak verilir ve ona denilir ki: Sen dünyadayken dua etmiştin ya, kabul olunmamıştı, işte bu sevaplar onun karşılığıdır. Bunun üzerine Eshab-ı kirâm (aleyhimürrıdvan) dediler ki: Öylese biz de çok dua edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz (aleyhisselâm) şöyle buyurdu: 

"O da size daha çok verecektir."

Cenab-ı Hak'tan istenince memnun olur, kullarından da istenince üzülür, bundan hoşlanmazlar...

Duaların kabul görmesi için helâl lokma yemeliyiz. Vücudumuz, haramlardan beslenmişse veya sırtımızdaki elbiseler haramdan alınmışsa, yapılan dualar kabul görmez...

Kırık kalple yapılan dualar daha makbuldür...

Seher vakti yapılan dualar makbuldür. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, yaptıklarından dolayı babalarından af olunmaları için dua istediler. O da, "Size sonra dua edeceğim" dedi ve seher vaktinde (sabah namazından önce) onların mağfireti için dua etti ve affedildiler.

Dua ederken, kabul olunacağına inanmak lazım. "Benim duamdan ne çıkar, ben kötü bir kulum, şu kadar zamandır dua ediyorum da n'oldu? Bir netice alamadım" demek yanlıştır.

Mahlûkâtın en kötüsü olan şeytan, cennetten çıkarılınca şöyle dua etti: 

"Ya Rabbi kıyâmete kadar canımı alma, beni yaşat." Duası kabul olundu.

Kendi düşmanının bile duasını reddetmeyen Rabbimiz, hiç bizim dualarımızı geri çevirir mi?