"Elimden tutan sendin!"

14/04/2023 Cuma Köşe yazarı A.U

Evliyâdan Şücâeddîn Karamânî hazretlerinin kabri, Edirne'nin Debbağlar Mahallesi'ndedir.

Mübârek bir zâttır.

Kerâmetleri anlatılır.

İkinci Murad Hân zamanında yaşamış bu güzel yörede.

Hâl sâhibi bir kişiymiş.

Ve gizlermiş kendisini.

Ancak bir gün, garip bir hâdise olur ve açığa çıkarır onu.

Şöyle ki:

Sultan İkinci Murad Hân bir gün abdest tâzeleyecektir.

Çıkar avluya.

Ancak ayağı kayar birden.

Tam düşerken biri peydah olur.

Ve yapışır onun elinden.

O da düşmekten kurtulur.

İyi de, kim tutmuştur onu?

Bakar etrâfa, göremez kimseyi.

Çağırır Edirne'nin bütün (sâlih) kimselerini.

Her birine tek tek bakar.

Ama göremez aradığı zâtı.

İyice artar merakı.

Bütün Edirne halkını toplar.

Gelenlere tek tek bakar.

Şücâeddîn Efendi de halkın arasındadır.

Sultan, bir bakışta tanır onu.

“Sendin!” der. “Elimden tutan sendin!”

Hürmetle alır, götürür sarayına.

“Bir arzûnuz var mı?” diye sorar.

O, bir (dergâh) ister sultandan.

Murad Han; “Derhâl!” der.

Ve bir (mescit) yaptırır adına.

Bir de (dergâh) tabii.