Hükümdar hile yaptı, ama...

15/03/2020 Pazar Köşe yazarı A.U

Zamânın hükümdârı, Cemâleddîn Geylânî hazretlerini Bizans'a elçi olarak gönderdi.

Bizans hükümdârı, meşhûr bir âlimin geldiğini duydu.

Makâmına çağırdı.

Ama bir hile düşündü.

Aklı sıra, elçinin, huzûruna girerken, tebaasının yaptığı gibi yerlere kadar eğilerek girmesini temîn için, üstü kapalı bir yer yaptırıp, bu zâtı çağırdı.

Bu velî zât geldi.

Dehlizi görünce hileyi sezdi.

Ve arkasını hükümdâra döndü.

Odaya, arka arka girdi.

Hükümdâr şaşkına döndü.

Büyüklüğünü idrak etti.

Ezildi, büzüldü.

Ve çok iltifâtlarda bulundu...

● ● ●

Yine bu velî zât, Bizans hükümdârının sarayında, papazlarla münâzaraya oturmuştu.

Papazlar geldiler.

Yan yana oturdular.

Birbirleriyle fısıldaştılar.

Ve hazret-i Âişe vâlidemizle ilgili olan iftirâ hâdisesini konuşmaya başladılar.

Büyük velî, sinirlendi.

Onlara sertçe bir baktı.

Ve hazret-i Meryem ile hazret-i Âişe'yi kastederek; "Biri (kocasız çocuklu), diğeri (kocalı çocuksuz) olan bu iki mübârek kadının temiz oldukları, vahiyle bildirilmiştir" buyurdu.

Papazlar sustular.

Ve cevap veremediler...