Hayvanlara da eziyet harâmdır!

17/01/2023 Salı Köşe yazarı R.A

Mukaddes dînimiz İslâmiyette, insan olsun-hayvân olsun, kadın olsun-erkek olsun, çocuk-genç olsun-ihtiyâr olsun hiçbir canlıya zulüm, ezâ ve cefâ yapmak câiz değildir; harâmdır.

Maksatsız olarak bir hayvânı öldürmek câiz değildir. Âhirette, “Onu niçin öldürdün?” diye sorguya çekilecektir. Hayvânları birbiriyle dövüştürmek de câiz değildir. Hayvânların hakkına riâyet etmeli, onlara acımalıdır. Hadîs-i şerîfte, “Merhamet et ki, merhamet olunasın” buyuruldu. (Muhammed bin Ebî Bekr: Şir’atül-İslâm)

Zararsız hayvanları öldürmek câiz değildir. Zararlıları da eziyetsiz öldürmek câizdir. (Ebû Saîd Muhammed Hâdimî: Berîka)

Zararlı hayvânları öldürmek câiz olduğu gibi, sansar, porsuk gibi hayvânları derisi ve kürkü için, geyik, ceylân gibi hayvânları etleri için öldürmek de câiz görülmüştür… (Bâkânî: Şerhun-nikâye muhtasaril-vikâye)

Hayvânlara da acımak ve iyilik etmek gerekir. Peygamber Efendimiz, “Merhametli olmadan îmânlı olamazsınız” buyurunca, oradakiler, “Yâ Resûlallah, hepimiz merhametliyiz” dediklerinde, “Yalnız insanlara değil, bütün mahlûkâta da merhametli olmak gerekir” buyurdu. (Taberânî)

Meselâ bir hayvânı kesecek olan kimse, bıçağı hayvânın gözü önünde bilememelidir. Bir gün bir kimse, bir koyunu kesmek için yere yatırdı, bıçağını bilemeye başladı. Peygamber Efendimiz, bunu görüp buyurdu ki:

“Sen, bu hayvânı kesmeden, ona ölüm mü tattıracaksın? Niçin, bıçağını, hayvânı yatırmadan önce bilemedin?” [Hâkim]

Bütün hayvanlara iyilik etmeli, eziyet etmekten sakınmalıdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Merhameti olmayana merhamet edilmez.” [Buhârî]

“Bir kadın, bir kediyi kapalı bir yere hapsetti. Kediye yiyecek, içecek vermedi. Dışarıda bir şey bulup yemesi için serbest de bırakmadı. Kedi öldü ve kadın da bu yüzden Cehenneme müstahak oldu.” [Buhârî]

“Susuz bir mümin, bir kuyuya meşekkatle inip su içti ve çıktı. Bir köpek de kuyunun ağzında susuzluktan bitkin vaziyette bekliyordu. O kimse, bu hayvâna acıyıp, ayakkabılarından birini çıkardı, kuyuya tekrâr inip onu su ile doldurdu, onunla köpeğe su verdi. Bu hareketten Allahü teâlâ râzı oldu. O kimseyi Cennete koydu.” [Müslim]

Eshâb-ı kirâm dediler ki: Yâ Resûlallah, hayvânlara iyilikte de, sevap var mıdır? Peygamber Efendimiz, “Her canlı hayvâna yapılan iyilikte sevap vardır” buyurdu. [Buhârî]

Sahâbeden bir zât anlatmıştır:

“Resûlullah’ın, kedi bir kaptan su içtikten sonra, onun kalanıyla abdest aldığı da olmuştur.” [Ebû Nuaym]

Sahâbeden bir hanım [Ebû Katâde’nin yeğeni] anlatmıştır:

Eshâb-ı kirâmdan Ebû Katâde’nin abdest alması için bir kaba su koymuştum. Birden kedi gelip bu kaptan su içiverince, Ebû Katâde, biraz daha su içmesi için, kabı kedinin önüne uzattı. Benim kendisine hayretle baktığımı görünce, niye hayret ettiney kardeşimin kızı, Resûlullah Efendimiz, “Kedi pis değildir, etrâfınızda dolaşır” buyurdu. (Tirmizî)