“Elbette dirileceğiz...”

22/04/2023 Cumartesi Köşe yazarı A.U

Habbâb bin Eret’in (radıyallahü anh), azgın müşrik olan Âs bin Vâil’den bir miktar alacağı vardı.

Bir gün gidip, bunu istedi.

Müşrik, kendisine:

“Muhammed'i inkâr etmedikçe alacağını vermem" dedi.

Hazret-i Habbâb:

"Vallâhi ben ölünceye kadar ve öldükten sonra Sevgili Peygamberimi inkâr etmem. Her şeyden vazgeçerim, Ondan vazgeçmem" dedi.

Böyle bir îmân sâhibiydi.

Âs bin Vâil kâfiri onu dinledi.

Ve kendisine sordu ki:

"Öldükten sonra dirilecek miyiz?”

Hazret-i Habbâb:

“Elbette dirileceğiz” dedi.

O vakit alçak kâfir;

“Öyleyse, o zaman malım da, evlâdım da çok olacak. Borcumu sana o gün öderim" dedi.

Maksadı İslâmı alaya almaktı.

Fazla zaman geçmedi.

Tâhâ sûresi geldi.

Allahü teâlâ, Meryem sûresinden üç âyet-i kerîme gönderdi ki, meâlen;

“Âyetlerimizi inkâr eden o adamı gördün mü? Biz onun dediğini yazacağız ve azâbını da çoğalttıkça çoğaltacağız" buyuruyordu.

Evet, cevap tez gelmişti.

Hem de Rabbimizden.

Hazret-i Ömer'in kız kardeşi Fâtıma ile kocası Saîd, bunu yazdırıp Habbab bin Eret'in evinde, bunu okuyorlardı...