“Vaazına devâm et!..”

03/11/2022 Perşembe Köşe yazarı A.U

Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, bir gün sohbet ediyordu.

Gencin birinin abdesti gitti.

Hemen tâzelemesi îcâb etti.

Ancak çıkmak hayli zordu.

Zîrâ izdiham vardı câmide.

Gavs-ı âzam vaziyeti anladı.

O talebeye bir nazar etti.

Genç, bir sahrâda buldu kendini.

Hem de bir çeşmenin başında.

Sevinip içinden;

"Bu, hocamın bir kerâmeti" dedi.

Çeşmeden abdestini aldı.

Ve kendini câmide buldu yine.

Gördü ki, Gavs-ül âzam vaaz ediyor.

Devâm etti dinlemeye...

● ● ●

Gavs-ül âzam hazretleri, bir gün yine câmide sohbet ediyordu.

Bir ara durdu birden.

Ve hızla aşağı indi kürsüden.

Ayakta el bağlayıp edeple durdu.

Sanki birisiyle konuşuyordu.

Sonra kürsüye çıktı yine.

Ve devâm eti sohbetine.

Cemaat bunu gördüler.

Ama bir şey anlamadılar.

Önde oturanlardan biri;

“Efendim, biraz önce ne oldu ki, kürsüden acele aşağı indiniz?” diye sordu.

Büyük velî buyurdu ki:

“Resûlullah Efendimizi gördüm.

Ondan hayâ edip, yere indim.

Bana bir şeyler söylediler.

Ve ayrılıp giderken;

“Vaazına devâm et” buyurdular.

Emre uyarak tekrar çıktım.