Tam bir İslâm kahramanı...

05/01/2023 Perşembe Köşe yazarı A.U

Hicretten önce İslâmiyeti ilk kabul eden Medîneli Sahâbîlerden Sehl bin Hanîf (radıyallahü anh), tam bir İslâm kahramanıydı. Çok güzel ata binerdi.

Ve gâyet iyi ok atardı.

Onu herkes severdi.

Hattâ saygı duyarlardı.

Atına bindiği zaman gidişi, duruşu, herkesin dikkatini çekerdi. Sevgili Peygamberimiz de hazret-i Sehl'in bu hâlini beğenirdi.

Uhud cenginde O da vardı.

Büyük yararlık gösterdi.

Sevgili Peygamberimizi çok sever, Onun uğrunda her şeyini fedâ ederdi.

Uhud gazâsında bir ara, Müslümanlar zor durumda kaldı.

Ve geri çekildiler.

Dağılır gibi oldular.

O ise sebât etti.

Ve hep Resûlullahı düşündü.

Canla başla Onu korumaya çalıştı

Vücûdunda onlarca ok yarası varken savaşa devam etti.

Savaş şiddetlendi!

İki taraf birbirine girdi.

O, yine Efendimizi düşünüyordu.

Etrâfında “Pervâne” oldu.

Müşriklere karşı ok attı.

Hattâ müşrikleri kendi üzerine çekmek için bir taktik uyguladı.

Ortaya çıktı.

Ve o gür sesiyle;

"Sehl’i nişan alınız, oklarınızı Sehl’e atınız" diye haykırdı!

Ve devamlı ok attı.

Nihâyet oku bitti.

Efendimiz bunu fark ettiler.

Ve eshâba dönüp;

“Sehl'e ok yetiştirin. Çünkü o, Sehl'dir, çok iyi ok atar" diye seslendiler.