Bu ayda Kur’ân-ı kerîmi daha çok okumalıyız

09/04/2023 Pazar Köşe yazarı S.K

Kur’ân-ı kerimi öğrenmek, öğretmek ve okumak çok sevabdır. Kur’ân-ı kerim okumasını bilmiyorsak öğrenmeli. Çocuklarımıza da  öğretmeli. Kur’ân-ı kerimi öğrenmek çok kolaydır. Biraz gayret edilirse kısa zamanda öğrenilir. Kur’ân-ı kerimi her gün az da olsa, okumaya çalışmalı. Evlerimizi Kur’ân-ı kerim okumanın bereketinden, bilhassa Ramazan-ı şerif ayında mahrum etmemeli.

Kur’ân-ı kerim Ramazan-ı şerif ayında indi. Ramazan ayında Kur’ân-ı kerim okumak çok kıymetlidir. Kur’ân-ı kerimi okumak sevap, hatmetmek ise daha sevaptır. Kur’ân-ı kerimi okumak sünnet, dinlemek ise farzdır. Kur’ân-ı kerime abdestsiz dokunulmaz. Kur’ân-ı kerimi abdestli olarak okumak, sağ el ile tutmak, dizden aşağı koymamak, bitirince açık bırakmamak, başka şey yaparken kapayıp yüksek bir yere koymak, okurken konuşmamak, konuşursa, tekrar Eûzü okuyarak başlamak lazımdır. Mushaf-ı şerifi ayağa kalkarak almalıdır.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Kur’ân öğrenen ve öğreten, en hayırlınızdır.) [Buhârî]

(Kur’ân okunan evin hayrı artar, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’ân okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar.) [Dârimî]

(Kur’ân okunan yere rahmet ve bereket yağar.) [Buhârî]

(Ümmetimin yaptığı ibadetlerin en kıymetlisi, Kur'ân-ı kerimi, Mushaf’a bakarak okumaktır.) (Şir’a)

(Kur’ân’ı öğrenip gece gündüz okuyana imrenmek gerekir.) [Müslim]

(Kur’ân okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]

(Kur’ân okunan ev, gök ehline, yerden yıldız göründüğü gibi görünür.) [Beyhekî]

İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” hazretleri, “Mektûbât”ın birinci cilt, 4. ve 45. mektuplarında buyuruyor ki:

"Kur’ân-ı kerîm bu ayda inmeye başladı. Ramazan-ı şerif ayının Kur’ân-ı kerîm ile bağlılığı olduğu için, bu ay bütün hayırları ve bereketleri kendinde toplamıştır. Bütün bir yıl içinde herhangi bir yoldan herhangi bir kimseye gelen bütün hayırlar ve bereketler, bu çok kıymetli ayın bereketleri denizinden bir damla gibidir. Ramazân-ı şerifte Kur’ân-ı kerîmi hatmeden kimsenin, bu ayın bereketlerine kavuşması, hayırlarından pay alması umulur. Bu ayın günlerinin bereketi başka, gecelerinin hayırları başkadır. Ramazan-ı şerifte hatim okumak mühim sünnettir."

Kur’ân-ı kerimin hatmedildiği yere rahmet yağar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Beş vakit namazdan sonra yapılan dua gibi, hatimden sonra yapılan dua da kabul olur.) [Taberani] Hatim bitince, ikincisine başlamak müstehaptır ve yeniden hatme başlamak niyetiyle Fatiha suresini okumalıdır.