"Bana, talebelerinin listesini ver!"

12/07/2023 Çarşamba Köşe yazarı A.U

(Dünden devam...)

Hacı Bayrâm-ı Velî hazretleri, talebelerinin askerlik ve vergiden muaf olduğuna dâir pâdişahtan bir (ferman) almıştı.

Ancak talebe arasında sahteleri de vardı!

Bunlar giderek çoğaldı.

Bu, dikkatini çekti Sultânın.

Ve ricâ etti bu büyük velîye:

“Bana talebelerinin listesini ver!”

Mübârek zât;

“Başüstüne” dedi.

Ve bir çadır kurup emretti ki:

“Cümle talebelerim toplansın!”

Koca meydan tez vakitte doldu.

Öyle ki iğne atsan yere düşmezdi.

Hacı Bayrâm-ı Velî hazretleri çadırdan çıktı.

Elinde büyükçe bir (bıçak) vardı.

Kalabalığa seslendi ki:

“Ey dervişlerim, ben talebelerimi kurban etmek isterim. Canını benim için verecek kim varsa, şu çadıra girsin!”

Herkes birbirine bakıp;

"Hocamız aklını kaçırmış" diyordu.

Derken iki kişi çıktılar.

Ve yürüyüp o çadıra girdiler.

Büyük velî, çadıra bir koyun koymuştu geceden.

Çadıra girip kesti o hayvanı.

Çadırdan dışarı aktı kanları.

O kanları gören kaçtı.

Meydan bir anda boşaldı.

Büyük velî vaziyeti görünce;

“İki talebem varmış” buyurdu.

Bu gerçek talebeleri listeledi.

Ve saraya gönderdi.

Listede iki isim vardı.

Biri kadın idi, biri de erkek...