“Allahü teâlâ dostlarını muhafaza eder...”

24/07/2023 Pazartesi Köşe yazarı V.T

Muhammed Kabbârî hazretleri evliyânın büyüklerindendir. 662 (m. 1264) senesinde İskenderiyye’de vefât etti. Çok kerametleri görüldü.

Kendi hizmetini gören hayvanını bir adama elli dirheme satmıştı. Bu paraları da dolabındaki diğer paraların içine koydu. Hayvan, günlerce hiçbir şey yemeden, o adamın yanında kaldı. Adam da, bu hayvanı Ebü’l-Abbâs’a getirip durumunu haber verdi. Şeyh hazretleri ona; “Sen ne yapıyorsun?” diye sordu. “Vâlinin konağında, rakkâslık yapıyorum. Yani çalgı çalıp birtakım oyunlarla onu eğlendiririm” dedi. Bunun üzerine Şeyh hazretleri; “Bizim hayvanımız haram olan şeyi yemez” deyip, parasını ve dolabındaki diğer paraları da adama verdi. Hayvanını da geri aldı. Paralarının tamâmını vermesi; ona, rakkasın şüpheli paralarının karışmış olmasıydı, insanlar, bu paralardan her bir dirhemi, üç dirhem karşılığında rakkastan satın aldılar. Çünkü onunla bereketlenmek istiyorlardı...

Muhammed Kabbârî hazretleri buyurdu ki:

"Tama (tamah) üç harften (tı, mim ve ayn harflerinden) meydana gelen bir kelime olup, yine üç harften (be, tı ve nûn harflerinden) meydana gelen karın (batn) kelimesi gibidir. Karın; yer, acıkır, yer, acıkır ve bu, hayatta olduğu müddetçe devam eder. Yani hiç doymaz. Bunun gibi, tama sahibi olan da hiç doymaz.” 

“Peygamberlerin hepsi (aleyhimüssalâtü vesselâm), rahmetten yaratılmışlardır. Bizim Peygamberimiz ise (sallallahü aleyhi ve sellem) rahmetin kendisidir.”

“Fakîh (fıkıh âlimi), kalb gözünden gaflet perdesi kalkan kimsedir.”

“Allahü teâlânın velî kulu, Allahü teâlâ katında, ana kucağındaki arslan yavrusu gibidir. Acaba o yavruya kötülük etmeyi kastedene, anası imkân ve fırsat verir mi? Allahü teâlâ dostlarını muhafaza eder.”

“Şâzilî hazretlerinden dinledim. 'Allah katında veliliği sabit olan bir kimse, ölümden korkmaz' buyurdu.”

“Allah tarafından O’nun dînini kullarına anlatmak vazîfesi alanın konuşması, çok tesîrli olur. Âdetâ, onun üzerinde nûr parlar. Başkalarının konuşması ise, sönük ve tesîrsiz olur.”

“Kırk seneden beri Resûlullah efendimiz ile beraberim. Eğer göz kırpacak kadar Resûlullahtan ayrılırsam, kendimi müminlerden saymam.”

“Velîler, peygamberlerin, makamlarını görebilirler, ancak varamazlar.”

“Bir zâlimle iş birliği yapmaya taraftar olan kimse de zâlimdir.”

“Evliyânın büyüklüğüne itirâz ettikleri için helak olanlar, evliyâlık yoluna girerek kurtulanlardan daha çoktur.”