Seyyid Ahmed Arvâsî'yi ne zaman tanıdım?

24/12/2018 Pazartesi Köşe yazarı R.A

Seyyid Ahmed Arvâsî Beyefendiyi, 1970 yılında, bendeniz Balıkesir Ordu Donatım Okulu’nda Yedek Subay Kursu’nda iken tanıdım.
 
Malum olduğu üzere, bundan 30 sene evvel [31 Aralık 1988 Cumartesi günü saat 11.00 sularında], Sevgili Peygamberimizin mübârek torunlarından, ilim ve gönül ehli, büyük eğitimci ve dâvâ adamı, sosyolog, yazar, gazeteci, mütefekkir gibi birçok sıfata sahip, merhûm Seyyid Ahmed Arvâsî Bey, daktilosu başında, “Türkiye gazetesinde yayınlanacak olan makâlesini hazırlarken, aramızdan ayrılmış, Cenâb-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmuş idi.
[Bu vesileyle, kendisine Allahü teâlâdan ganî ganî rahmetler niyâz ediyor, bütün âilesine ve milletimize başsağlığı diliyor; onu, milletimize, memleketimize, devletimize, Türk ve İslâm âlemine, bütün insanlığa yaptığı hizmetlerinden dolayı minnet ve şükrânla anıyoruz. Yüksek dedeleriyle birlikte, bizlere de şefâatçı olmasını ümit ve temenni ediyoruz.]
Seyyid Ahmed Arvâsî Beyefendiyi, ilk olarak vicâhen, bundan 48 sene önce, yani 1970 yılında, bendeniz Balıkesir Ordu Donatım Okulu’nda Yedek Subay Kursu’nda iken tanıdım.
[O da, Necâti Eğitim Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi idi. Cumartesi günleri öğleden sonraları, Balıkesir “Saat Kulesi”nin yanındaki “Belediye Kahvehânesi”nde sohbetler yapardı.]
[Elhamdülillah, daha sonraki zamanlarda, kıymetli mahdûmu Murâd Arvâsî Bey de, damatları merhûm Reşâd Yamankaradeniz Bey, Hüseyin Yamankaradeniz Bey, Seyyid Muhib Arvas Bey ve Sâlim Akgül Bey'le de yakînen tanışmak nasip oldu.]
Daha o zaman (1970-1971 yıllarında), Seyyid Ahmed Arvâsî'nin kitaplarını ve makâlelerini okuyunca, sohbetlerini dinleyince, ne kadar muhtevâlı ve derin tefekkür sâhibi bir insan olduğunu; akıl, zekâ, ilim ve fehminin derinliğini; îmânının kuvvetini; millet ve memleket sevgisinin enginliğini; milletin birliği ve memleketin dirliği için olan büyük gayretlerini; iyi bir gençlik yetişmesi için olan büyük çabalarını, Türk devletinin gelişmesi, bütünlüğü ve kıyâmete kadar devam etmesi için taşıdığı büyük aşk ve şevkini, yakînen müşâhede etmiştim.
Seyyid Ahmed Arvâsî hakkında, âhirete intikâlinden bugüne kadar, muhtelif yerlerde [İstanbul'un muhtelif ilçelerinde ve bazı vilâyetlerimizde] MHP, BBP, Türk Ocakları, Ülkü Ocakları, Nizâm-ı Âlem Ocakları, Aydınlar Ocağı, Erciyes Üniversitesi ve bazı belediyelerin davetleri üzerine âcizane konferanslar verdim, panellerde tebliğler sundum. Gazete ve dergilerde, onunla alâkalı birçok makâle yazdım, radyolarda konuşmalar yaptım; yine onun hakkında benimle röportajlar yapıldı. Ayrıca bazı kitaplarda, onunla ilgili değerlendirmelerimiz de neşredildi. [Onun hakkında, inşâallah yarın, birkaç kelime daha yazalım.]