Kurbân Bayramı hakkında birkaç kelime...

26/06/2023 Pazartesi Köşe yazarı R.A

Takvîmlere göre, hicrî-kamerî senenin sonuncu [12.] ayı, harâm ayların 4.sü, hac aylarının da 3.sü olan Zil-hicce ayı [01 Zil-hicce 1444], 19 Haziran 2023 Pazartesi günü girmişti.

Bugün [26 Haziran 2023 Pazartesi (08 Zilhicce 1444) “Terviye günü”; yarın [27 Haziran 2023 Salı (09 Zilhicce 1444)] ise, “Arefe günü”dür.

“Arefe günü”, İslâm dîninin kıymet verdiği günlerdendir. Müslümânlar her yıl, “Ramazân ayı”nda ve “Arefe günü”nde günâhları afv edildiği için sevinirler, sürûrları avdet eder, tekrâr gelir. Bundan dolayı, Ramazân ayını takip eden Şevvâl ayının ilk üç gününe ve Arefe gününü takip eden Zilhiccenin 10-13. günlerine "îd" denilmiştir ki, Arapça olan bu kelime Türkçede “bayram” demektir.

Hazret-i Ali (radıyallahü anh), bir kalabalığı eğlence içinde görüp, böyle eğlenip neş’elenmelerinin sebebini sorduğunda onlar, "Bugün bayramımızdır" dediler. Bunun üzerine Hazret-i Ali de; "Günâh işlemediğimiz günler de, bizim bayramımızdır" buyurdu.

28 Haziran 2023 Çarşamba günü, bu ayın 10’u. Yanî Kurbân Bayramının 1. Günü. Bilindiği gibi Ramazân Bayramı 3 gün, Kurbân Bayramı ise 4 gündür.

Sevgili Peygamberimiz; 

“Allahü teâlâ, size, Câhiliye döneminden kalma bayramlardan hayırlı/daha iyi iki bayramı (Ramazân ve Kurbân Bayramlarını) ihsân etti” buyurmuştur.

Yine Sevgili Peygamberimiz; 

"Ramazân Bayramı, Kurbân Bayramı ve teşrîk günleri, biz ehl-i İslâmın bayramıdır; bugünler yeme ve içme günleridir" ve;

 "Ramazân bayramında namaz ve sadaka-i fıtır, Kurbân Bayramında ise, namaz ve kurbân vardır" buyurmuşlardır.

Ma’lûm olduğu üzere, bayram günleri, günâhların affedildiği, birlik ve berâberlik duygularının pekiştirildiği, yoksulların sevindirildiği günlerdir.

[Bu vesîle ile asîl milletimizin, bütün Müslümânların Kurbân Bayramlarını cândan tevrîk ediyoruz. Allahü teâlâ, bayramları, güzel ülkemizin ve bütün İslâm âleminin huzûr ve sükûnuna ve bütün insanlığın da hidâyetine vesîle kılsın.]

Allahü teâlâ, kullarına çok merhamet ettiği için, bazı gecelere, günlere ve aylara husûsî kıymet vermiş; bu gece, gün ve aylardaki, duâ, tevbe, namaz, oruç, kurbân ve hac gibi ibâdetleri kabûl edeceğini bildirmiştir.

Hicretin ikinci yılında, Müslümânlara bedenî ve mâlî ibâdetlerden bazıları emredildi. Hicretin 2. yılında Zilhicce ayında, Kurbân kesmek ve bayram namazı kılmak vâcip oldu.

Bilindiği gibi Kurbân, mâlî bir ibâdettir. [Peygamberimize farz, Hanefî mezhebine göre ümmetinden şartları taşıyanlara vâcib, diğer 3 mezhebe göre ise sünnet-i müekkededir.]