Orada birlikte oluruz

28/12/2022 Çarşamba Köşe yazarı A.U

Sultân-ül-ulemâ Muhammed Behâeddîn Veled hazretleri, bir gün hasta olup yattı.

Alaeddîn Keykûbât ziyaretine gelip;

"Efendim, inşallah tez zamanda sıhhate kavuşur, devletimizin başına geçip tahta oturursunuz. O zaman zât-ı âlînizin hizmetiyle şereflenip her ne murad ederseniz, zevkle yerine getiririz” dedi.

Zira onu çok seviyordu.

Büyük Veli onu dinleyip;

"Biz bu hastalıkla fâni dünyadan hakiki âleme göç ederiz. Kısa zaman sonra siz de bize kavuşursunuz. İnşallah sizinle orada beraber oluruz” buyurdu.

Sonra helalleştiler.

O günden üç gün geçti.

Öğlene doğru idi.

“Kelime-i şehadet” getirerek ruhunu teslim edip çok sevdiği hakiki âleme kavuştu.

Onun vefatından sonra Alaeddîn Keykûbât günlerce ata binmedi ve sarayında tahtına oturmadı.

Kuru hasır üzerine oturarak taziye için gelenleri karşıladı.

Hatimler yaptırdı.

Fakirleri doyurdu.

Garip ve öksüzleri giydirdi.

Hepsinden meydana gelen sevabı, hocası Sultân-ül-ulemâ hazretlerine gönderdi.

Behâeddîn Veled'in çok sevdiği bir talebesi anlatır:

“Rüyamda, Sultân-ül-ulemâ'nın mübarek başını, Arş'a kadar yükselmiş gördüm.

Çok şaşırdım!

Ve sordum ki:

“Hâliniz nasıldır?”

Bana cevaben;

“Oğlum Celâleddîn-i Rûmî’nin ilim ve amellerinin nuruyla yüksek derecelere ulaştım. Onun mertebesine, bütün veliler ve melekler gıpta ediyor. Ondan çok memnunum” dedi.