Bir namazı kılmayan kimse…

30/06/2023 Cuma Köşe yazarı A.U

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin sevdiklerinden Halil Efendi bir gün bu zâta gelip;

“Efendim, hacca gidiyorum. Hac dönüşü size misafir olup inşallah yüksek himmetinize kavuşurum” diye arz etti.

Büyük zât buyurdu ki:

“Dönüşte bize uğrarsınız, ama belki bizi bulamazsınız...”

Halil Efendi ayrılıp hacca gitti.

Dönüşte bu zâta gidiyordu.

İleride bir topluluk gördü.

Cenaze namazı kılacaklardı.

Yaklaşıp birine sordu ki:

“Kimin namazını kılacaksınız?”

Onlar da cevaben;

“Bugün, Mevlânâ Hâlid hazretleri vefat etmiş. Onun namazını gıyâbî olarak kılacağız” dediler.

O da namaza iştirak etti.

Fâtiha okudu mübârek rûhuna...

● ● ●

Bu zât, bir gün buyurdu ki:

“Bir namazı, özürsüz kılmayan kimse, seksen hukbe Cehennemde kalacaktır!”

Dinleyenler sordu ki:

“Bir hukbe ne kadar zamandır?

Cevâbında;

“Bir hukbe seksen senedir, bir âhiret günü, bin dünya senesi kadar uzundur. Yani bir farzı özürsüz kılmayan kimse

tövbe etmeden ölürse, seksen kere üçyüzaltmış bin sene Cehennemde yanacaktır” buyurdu.