►Oruca Dair Bazı Meseleler Hakkında / Hadis

Oruca Dair Bazı Meseleler

 

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -100-

Oruca Dair Bazı Meseleler hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

1245. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve

sellem şöyle buyurdu:
"Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah

yedirmiş ve içirmiştir. "

 

Buhârî, Savm 26, Eymân 15; Müslim, Sıyâm 171. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sıyâm 39; Tirmizî, Savm 26; İbni Mâce, Sıyâm 15

 

 

 

1246. Lakît İbni Sabire radıyallahu anh şöyle dedi: Ben:
– Ey Allah'ın Resûlü! Bana abdest almayı anlat! dedim. O da:
– "Güzelce abdest al, parmak aralarına suyu ulaştır. Oruçlu olmadığın zaman suyu burnuna

iyice çek!" buyurdu.

 

Ebû Dâvûd, Tahâret 56, Savm 27; Tirmizî, Savm 68. Ayrıca bk. Nesâî, Tahâret 70; İbni Mâce, Tahâret 44.

 

 

 

1247. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, ailesiyle ilişkide bulunup cünüp olarak sabahladığı olurdu.

Sonra yıkanıp, orucunu tutardı.

 

Buhârî, Savm 22, 25; Müslim, Sıyâm 76

 

 

 

1248. Âişe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhümâ şöyle dediler:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtilâm olmaksızın cünüp olarak sabahlardı. Sonra ( yıkanır ve )

oruç tutardı.

 

Buhârî, Savm 25; Müslim, Sıyâm 75–77