►Tahiyyetü'l Mescid Namazı Hakkında / Hadis

Tahiyyetü'l Mescid Namazı

 

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -85-

Tahiyyetü'l Mescid Namazı hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

1146. Ebû Katâde radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu:
“Biriniz mescide girdiğinde, iki rek`at namaz kılmadan oturmasın. ”
Buhârî, Salât 60, Teheccüd 28; Müslim, Müsâfirîn 69, 70. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 118; Nesâî, Mesâcid 37; İbni Mâce İkâmet 57
Birgün Peygamber aleyhisselâm mescidde iken yanına gittim. Bana:
“İki rek`at namaz kıl” buyurdu.

Buhârî, Salât 59, İstikrâz 7; Müslim, Müsâfirîn 72, 73