►Yol Arkadaşına Yardım Etmek Hakkında / Hadis

Yol Arkadaşına Yardım Etmek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -58-

Yol Arkadaşına Yardım Etmek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

971. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh şöyle dedi:

Hz. Peygamber ile bir yolculukta bulunuyorken devesi üzerinde bir adam çıkageldi. Sağına soluna
bakınmaya başladı. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem :
– “Yanında fazla binek hayvanı olan, hayvanı olmayana versin. Fazla azığı olan da azığı
olmayana versin!” diyerek hemen hemen her çeşit malı saydı. Öyle ki biz, hiçbir malın fazlasında,

bizden hiçbirimizin hakkı olmadığı düşüncesine kapıldık.

 

Müslim, Lukata 18. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Zekât 32

 

 

 

972. Câbir radıyallahu anh’den rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem bir gazveye çıkacağı zaman:
– “Ey muhacirler ve ensar topluluğu! Malı ve akrabası olmayan kardeşleriniz vardır. Her
biriniz onlardan iki veya üç kişiyi yanına alsın” buyurdu.
Aslında bizlerin de ancak bir kişi ile nöbetleşecek devemiz vardı. (Câbir) dedi ki, “Ben nöbetleşe
binmek üzere iki (veya üç) kişi aldım. Benim de ancak onlardan biri gibi deveme nöbetleşe binme

hakkım vardı. ”

 

Ebû Dâvûd, Cihâd 34

 

 

 

973. Yine Câbir radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında arkadan yürür, yürümekte güçlük çeken,

kimseleri terkisine bindirir ve onlara dua ederdi.

 

Ebû Dâvûd, Cihâd 94