►Sofradakilerin İzni Olmadan Yememek Hakkında / Hadis

Sofradakilerin İzni Olmadan Yememek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -31-

Sofradakilerin İzni Olmadan Yememek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

743. Cebele İbni Sühaym şöyle dedi:

İbni Zübeyr ile birlikte savaştığımız sene kıtlık oldu. Bize erzak olarak hurma dağıtıldı. Hurmayı
yerken Abdullah İbni Ömer yanımızdan geçer ve bize şöyle derdi:
Hurmayı çifter çifter yemeyiniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize hurmayı çifter
çifter yemeyi yasakladı. Sonra İbni Ömer sözlerine devamla: Fakat arkadaşı izin verirse, çifter çifter

yiyebilir, derdi.

 

Buhârî, Et`ime 44, Şirket 4, Mezâlim 14; Müslim, Eşribe 150. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Et`ime 43; Tirmizî, Et`ime 16; İbni Mâce, Et`ime 41