►Sözü Açık Seçik Söylemek Hakkında / Hadis

Sözü Açık Seçik Söylemek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -20-

Sözü Açık Seçik Söylemek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

697. Enes radıyallahu anh’in belirttiğine göre:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünün iyi anlaşılması için konuşmasını üç defa tekrarlardı.

Bir topluluğun yanına varıp onları selâmlayacağı zaman üç defa selâm verirdi.

 

Buhârî, İlim 30, İsti’zân 13. Ayrıca bk. Tirmizî, İsti’zân 28

 

 

 

698. Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in konuşması, herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti.

 

Ebû Dâvûd, Edeb 18

 

 

 

699. Cerîr İbni Abdullah radıyallahu anh’den:
Vedâ haccında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana:
“Halkı sustur da dinlesinler” dedikten sonra şöyle buyurdu:

“Benden sonra, birbirinin boynunu vuran kâfirlere benzemeyin”

 

Buhârî, İlim 43, Megâzî 77, Diyât 2, Edâhî 5; Müslim, Îmân 118–120, Kasâme 29. Ayrıca bk. Buhârî, Hac, 132, Hudûd 9, Tevhîd 24; Ebû

Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Fiten 28