►Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Durumu Hakkında / Hadis

Yemek Sofrasında Bulunan Oruçlunun Durumu

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -28-

Hiçbir Yemekte Kusur Aramamak hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

739. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu:
“Biriniz yemeğe davet edildiği zaman gitsin; şayet oruçluysa yemek sahibine dua etsin; oruçlu

değilse yesin. ”

 

Müslim, Nikâh 106. Ayrıca bk. Müslim, Sıyâm 159; Ebû Dâvûd, Et`ime 1, Savm 75