►İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği Hakkında / Hadis

İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -39-

İçilecek Şeylere Üflememek Gerektiği hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

766. Ebû Saîd el–Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem içilecek şeylere üflemeyi yasaklamıştı.
Bunun üzerine bir adam:
– Kaba çerçöp düştüğünü görürsem ne yapayım? deyince:
– “Kaba düşen şeyi dök!” buyurdu.
Bu defa adam:
– Bir nefeste içince suya kanmıyorum, dedi.
Resûl–i Ekrem de:

– “O takdirde su kabını ağzından çek!” buyurdu.

 

Tirmizî, Eşribe 15.

 

 

 

767. İbni Abbas radıyallahu anhümâ’nın rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve

sellem kabın içine solumayı veya kaba üflemeyi yasakladı.

 

Tirmizî, Eşribe 15. Ayrıca bk. 760 numaralı hadisin kaynakları