►Konaklama Duası Hakkında / Hadis

Konaklama Duası

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -63-

Konaklama Duası hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

984. Havle Binti Hakîm radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, “Resûlullah

sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” dedi:
“Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine
(âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona

zarar vermez. ”

 

Müslim, Zikir 54, 55. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 40.

 

 

 

985. İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta iken gece olunca şöyle derdi:
– “Ey yeryüzü! Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah’tır. Senin ve sendekilerin şerrinden,
sende yaratılanların ve üzerinde dolaşıp duranların şerrinden Allah’a sığınırım. Arslanın,
büyük yılanın, (öteki) yılan ve akreplerin şerrinden, burada yaşayanların, doğuran ve

doğanların şerrinden Allah’a sığınırım. ”

 

Ebû Dâvûd, Cihâd 75