►Ramazan Gecelerinde Teravih Namazı Kılmak Hakkında / Hadis

Ramazan Gecelerinde Teravih Namazı Kılmak

 

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -89-

Ramazan Gecelerinde Teravih Namazı Kılmak hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

1190. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa,

geçmiş günahları bağışlanır. "

 

Buhârî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 3, Savm 39, 40,

Îmân 31, 32; İbni Mâce, İkâmet 173, Sıyâm 3, 39, 40

 

 

 

1191. Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh şöyle dedi:
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, kesin emir vermeksizin ramazan gecelerinde ibadet etmeyi
tavsiye eder ve şöyle buyururdu:
"Kim ramazanın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa,

geçmiş günahları bağışlanır. "

 

Müslim, Müsâfirîn 174. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 82