►Korku Anında Yapılacak Dua Hakkında / Hadis

Korku Anında Yapılacak Dua

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -62-

Korku Anında Yapılacak Dua hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

983. Ebû Musâ el–Eş’arî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem bir topluluktan kuşkulandığı zaman şöyle dua ederdi:
– “Allahım! Senden, onların önünü kesmeni istiyoruz. Onların verecekleri zarardan sana

sığınıyoruz”.

 

Ebû Dâvûd, Vitr 30