►Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak Hakkında / Hadis

Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -67-

Yoldan Dönüşte Mescide Uğramak hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

990. Kab İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem, bir yolculuktan döndüğü zaman ilk iş olarak mescide uğrar ve iki rek’at namaz

kılardı.

 

Buhârî, Meğâzî 79; Müslim, Tevbe 53. Ayrıca bk. Ebû Davûd, Cihâd 166