►Şaban Orucu Hakkında / Hadis

Şaban Orucu

 

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -95-

Şaban Orucu hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

1227. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve

sellem şöyle buyurdu:
"Sizden biriniz bir–iki gün öncesinden oruç tutarak ramazanı karşılamaya kalkmasın. Ancak

belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmiş olan kimse, o gün orucunu tutsun. "

 

Buhârî, Savm 5, 14; Müslim, Sıyâm 21. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 7, 11; Tirmizî, Savm 2, 4, 38; Nesâî, Sıyâm 13, 31, 32, 38; İbni Mâce,

Sıyâm 5

 

 

 

1228. İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Ramazandan ( bir–iki gün) önce oruç tutmayınız. Ramazan hilâlini gördüğünüzde oruca
başlayınız; şevvâl hilâlini gördüğünüzde oruca son veriniz. Hilâli görmenize bulut mani olacak

olursa, günü otuza tamamlayınız. "

 

Tirmizî, Savm 5 . Ayrıca bk. Nesâî, Sıyâm 13

 

 

 

1229. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurdu:

"Şâbanın ikinci yarısında oruç tutmayınız. "

 

Tirmizî, Savm 37. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Savm 13.

 

 

 

1230. Ebü'l–Yakzân Ammâr İbni Yâsir radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Ramazandan olup olmadığı belli olmayan günde (yevmü'ş– şek) oruç tutan kişi, Ebü'l–Kâsım

sallallahu aleyhi ve sellem'e isyân etmiş olur.

 

Ebû Dâvûd, Savm 10; Tirmizî, Savm 3. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 3