►Kur'an-ı Kerim'i Unutmaktan Sakınmak Hakkında / Hadis

Kur'an-ı Kerim'i Unutmaktan Sakınmak

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -70-

Kur'an-ı Kerim'i Unutmaktan Sakınmak hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

1004. Ebû Mûsa radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve

sellem şöyle buyurdu:
“Şu Kur’an’ı hâfızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed’in canını kudretiyle elinde
tutan Allah’a yemin ederim ki, Kur’an’ın hâfızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden

boşanıp kaçmasından daha hızlıdır. ”

 

Buhârî, Fazâilü’l–Kur’ân 23; Müslim, Müsâfirîn 231

 

 

 

1005. İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kur’an hâfızı, bağlı devenin sâhibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse elinde

tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider. ”

 

Buhârî, Fezâilü’l–Kur’ân 23; Müslim, Müsâfirîn 226. Ayrıca bk. Nesâî, İftitâh 37