►Yolculukta Dua Etmek Hakkında / Hadis

Yolculukta Dua Etmek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -61-

Yolculukta Dua Etmek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

982. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu:
“Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır:

Mazlumun duası; misafirin duası; babanın çocuğuna duası. ”

 

Ebû Dâvûd, Vitr 29; Tirmizî, Birr 7, Daavât 47. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 11