►Yemeğe Doymayan Kimse Hakkında / Hadis

Yemeğe Doymayan Kimse

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -32-

Yemeğe Doymayan Kimse hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

744. Vahşî İbni Harb şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâbı:
– Yâ Resûlallah! Yemek yiyoruz, fakat doymuyoruz, dediler.
Resûl–i Ekrem onlara:
– “Herhalde ayrı ayrı yiyorsunuz!” diye sorunca:
– Evet, öyle yapıyoruz, dediler.
Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de:

– “Yemeği birlikte yiyiniz; besmele çekiniz; yemeğiniz bereketlenir” buyurdu.

 

Ebû Dâvûd, Et`ime 14. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 17