►Kalabalıkla Yemek Yemek Hakkında / Hadis

Kalabalıkla Yemek Yemek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -36-

Kalabalıkla Yemek Yemek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

756. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu:

“İki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek de dört kişiye yeter. ”

 

Buhârî, Et`ime 11; Müslim, Eşribe 179–181. Ayrıca bk. Tirmizî, Et`ime 21; İbni Mâce, Et`ime 2

 

 

 

757. Câbir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi:
Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:
“Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği de sekiz

kişiye yeter” buyururken işittim.

 

Müslim, Eşribe 179–181. Ayrıca bk. Tirmizî, Et`ime 21; İbni Mâce, Et`ime 2