►Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin Daha İyi Olduğu Hakkında / Hadis

Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin Daha İyi Olduğu

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -40-

Ayakta Su İçilebileceği, Oturarak İçmenin Daha İyi Olduğu hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

768. İbni Abbas radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e zemzem verdim. Onu ayakta içti.

 

Buhârî, Hac 76, Eşribe 76; Müslim, Eşribe 117–119. Ayrıca bk. Nesâî, Menâsik 166; İbni Mâce, Eşribe 21

 

 

 

769. Nezzâl İbni Sebre radıyallahu anh şöyle dedi:
Ali radıyallahu anh Bâbü’r–rahbe’ye geldi ve ayakta su içti. Sonra da:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm, dedi.

 

Buhârî, Eşribe 16.

 

 

 

770. İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zamanında, yürürken bir şey yer, ayakta iken de su

içerdik.

 

Tirmizî, Eşribe 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 25

 

 

 

771. Amr İbni Şuayb’ın babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre, dedesi
(Abdullah İbni Amr İbni Âs) şöyle dedi:

Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ayaktayken de otururken de su içtiğini gördüm.

 

Tirmizî, Eşribe 12. Ayrıca bk. Nesâî, Sehv 100

 

 

 

772. Enes radıyallahu anh’ın rivayetine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir
kimsenin ayakta su içmesini yasaklamıştır.
Râvi Katâde şöyle dedi:
– Biz Enes’e, ya ayakta yemek nasıldır? diye sorduk. Enes:

– Ayakta yemek daha beter (veya kötüdür), dedi.

 

Müslim, Eşribe 113. Ayrıca bk. Tirmizî Eşribe 11

 

(Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem “Ayakta su içmeyi yasaklamıştır” ifadesi, Müslim’in bir

başka rivayetinde “Ayakta su içmekten men etmiştir” (zecere) şeklinde geçmektedir.)

 

Müslim, Eşribe 112, 114

 

 

 

773. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi
ve sellem şöyle buyurdu:

“Hiçbiriniz ayakta su içmesin. Unutarak içen de kussun!”

 

Müslim, Eşribe 116