►Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak Hakkında / Hadis

Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 
BÖLÜM: -55-

Perşembe Günü Erkenden Yolculuğa Çıkmak hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

 

958. Kâ’b İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve

sellem Tebük Gazvesi’ne perşembe günü çıktı. Zaten Hz. Peygamber genellikle perşembe günü

yolculuğa çıkmayı severdi.

 

Buhârî, Cihâd 103

 

Sahîhayn’daki bir rivayet şöyledir:

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, perşembe günü dışında yolculuğa çıktığı pek nâdirdir.

 

Buhârî, Cihâd 103, Ebû Dâvûd, Cihâd 77

 

 

 

959. Sahâbî Sahr İbni Vedâa el–Gâmidî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
“Allahım! Ümmetimin erkenciliğini bereketli kıl” diye dua etmiştir.
Râvi (Sahr) diyor ki; Peygamber aleyhisselâm, seriyye veya ordu gönderdiği zaman, sabahleyin
erkenden gönderirdi.
Tüccardan olan Sahr da, ticaret mal ve kervanlarını sabah erkenden yola çıkarırdı. Bu sebeple malı

çoğaldı, zengin oldu.

 

Ebû Dâvûd, Cihâd 78; Tirmizî, Büyû’ 6. Ayrıca bk. İbni Mâce, Ticârât 41