►Tevazu Sebebiyle Lüks Elbiseler Giymemek Hakkında / Hadis

Tevazu Sebebiyle Lüks Elbiseler Giymemek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -45-

Tevazu Sebebiyle Lüks Elbiseler Giymemek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

803. Muâz İbni Enes radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bir kimse, gücü yettiği halde mütevazî davranarak lüks elbise giymeyi terkederse, Allah
kıyamet gününde o insanı yaratıklarının en başında huzuruna çağırır ve onu îman ehlinin

giyeceği elbiselerden dilediğini giymede serbest bırakır. ”

 

Tirmizî, Sıfatu’l–kıyâmet 39. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, III, 338, 339

 

 

804. Amr İbni Şuayb babasından, o da dedesi radıyallahu anh’den rivayet ettiğine göre,
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Şüphesiz ki Allah, verdiği nimetinin eserini kulunun üzerinde görmekten hoşlanır. ”

 

Tirmizî, Edeb 54. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 14