►Yemeği Tabağın Ortasından Değil, Kenarından Yemek Hakkında / Hadis

Yemeği Tabağın Ortasından Değil, Kenarından Yemek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -33-

Yemeği Tabağın Ortasından Değil, Kenarından Yemek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

745. İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu

aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil, kenarlarından itibaren

yiyiniz. ”

 

Ebû Dâvûd, Et’ime 17; Tirmizî, Et’ime 12. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et’ime 12

 

 

 

746. Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh şöyle dedi:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in dört kişinin taşıyabildiği garrâ adlı bir yemek kabı vardı.
Kuşluk vakti girip kuşluk namazı da kılındıktan sonra, içinde tirit bulunan bu yemek kabını getirdiler.
Ashâb–ı kirâm da etrafına toplandı. Sahâbîler çoğalınca Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem diz
çöktü.
Bunu gören bir bedevî:
– Bu nasıl oturuş? diye sordu.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de:
– “Allah Teâlâ beni inatçı bir zorba değil, şerefli bir kul olarak yarattı” buyurdu. Sonra
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti: “Yemek kabının kenarlarından

itibaren yiyin. Üstünden yemeyin ki, yemek bereketli olsun. ”

 

Ebû Dâvûd, Et`ime 17. Ayrıca bk. İbni Mâce, Et`ime 6