►Halka Su Dağıtanın Suyu En Son İçmesi Hakkında / Hadis

Halka Su Dağıtanın Suyu En Son İçmesi

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -41-

Halka Su Dağıtanın Suyu En Son İçmesi hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

774. Ebû Katâde’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

buyurdu:

“Halka su dağıtan kimse, suyu en sonra içer. ”

 

Tirmizî, Eşribe 20. Ayrıca bk. Müslim, Mesâcid 311; Ebû Dâvûd, Eşribe 19; İbni Mâce, Eşribe 26