►Yolculuktan Çabuk Dönmek Hakkında / Hadis

Yolculuktan Çabuk Dönmek

Riyâzus Sâlihîn / İmâm Nevevî 

BÖLÜM: -64-

Yolculuktan Çabuk Dönmek hakkında sahih hadis-i şerifler...

 

 

986. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi

ve sellem şöyle buyurdu:
“Yolculuk bir çeşit azâbtır. Doğru dürüst yiyip içmekten ve uyumaktan sizi alıkor. Herhangi

biriniz işini bitirince, evine dönmekte acele etsin!.

 

Buhârî, Umre 19, Cihâd 136, Et’ime 30; Müslim, İmâre 179. Ayrıca bk. İbni Mâce, Menâsik 1.